Jan Wasiński

Jan Wasiński absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (dyplom z wyróżnieniem!); był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; o wygranych konkursach nie ma co wspominać… Jan Wasiński wielkim malarzem będzie (a może już jest)…; ot co!